Kurullar ve Komisyonlar
 
Fakülte Kurulu Üyeleri
Sıra No
Unvan – Adı-Soyadı
Makam-Unvanı
Atanma Tarihi
Görev Süresi
1
Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER
Dekan
03.03.2017
03.03.2020
2
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
Resim Bölüm Başkanı
11.08.2016
11.08.2019
3
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı
18.10.2016
18.10.2019
4 Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı 24.08.2017 24.08.2020
5
Doç. Kağan OLGUNTÜRK
Fotoğraf ve Video Bölüm Başkanı
01.03.2018
01.03.2021
6
Doç. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
11.12.2017
11.12.2020
7
Doç. Dr. Naile Çevik
Heykel Bölüm Başkanı
19.04.2018
19.04.2021
8
Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU
Profesör Üye Temsilcisi
11.08.2016
11.08.2019
9
Prof. Mehmet YILMAZ
Profesör Üye Temsilcisi
11.08.2016
11.08.2019
10
Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ
Doçent Üye Temsilcisi
24.10.2017
24.10.2020
11
Doç. Deniz ONUR ERMAN
Doçent Üye Temsilcisi
11.08.2016
11.08.2019
12
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Doktor Öğretim Üyesi Üye Temsilcisi
11.04.2018
11.04.2021

 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Sıra No
Unvan – Adı-Soyadı
Atanma Tarihi
Görev Süresi
1
Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER
03.03.2017
03.03.2020
2
Prof. Dr. Mustafa SEVER
11.08.2016
11.08.2019
3
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
11.08.2016
11.08.2019
4
Prof. Mehmet YILMAZ
19.10.2016
19.10.2019
5
Doç. Dr. Bülent SALDERAY  11.08.2016 11.08.2019
6
Doç. Dr. Ali Akın Akyol 01.11.2018 01.11.2021
7 Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ 11.04.2018 11.04.2021

 

Bölüm Ve Bilim Dalı Başkanları
Unvan-Ad-Soyad
Bölüm
Atanma Tarihi
Görev Süresi
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
Resim Bölüm Başkanı
11.08.2016
11.08.2019
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı
18.10.2016
18.10.2019
Doç. Kağan OLGUNTÜRK
Fotoğraf ve Video Bölüm Başkanı
01.03.2018 01.03.2021
Doç. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
12.11.2017
11.08.2019
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR
Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı
24.08.2017
24.08.2020
Doç. Dr. Naile ÇEVİK
Heykel Bölüm Başkanı
19.04.2018
19.04.2021
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR
Sanat Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
07.09.2017
24.08.2020
Doç. Dr. Mehtap BİNGÖL
Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı Başkanı      
18.09.2017
18.08.2020

 

Üniversite Senato Temsilcisi Atanma Tarihi Görev Süresi
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ 19.10.2016 19.10.2019
 

 

Üniversite Etik Kurul Temsilcisi Atanma Tarihi Görev Süresi
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ 06/07/2018 (E.1814 sayılı yazı ile)
 

 

Üniversite Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (Sosyal ve Beşeri Alanlar) Atanma Tarihi Görev Süresi
Prof. Çiğdem DEMİR 14/09/2018-E.6646 sayılı yazı ile
 

 

Akademik Yükseltme Kriter Komisyonu
1
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ             (Başkan)
2
Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU   (Üye)
3
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR      (Üye)

 

BAP Uzmanlar Grubu
1
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
2
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
3
Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER
4
Prof. Dr. Mustafa SEVER
5
Prof. Çiğdem DEMİR
6
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR
7
Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ

 

Yayın Komisyonu
1
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
2
Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER
3
Prof. Dr. Mustafa SEVER
4
Prof. Çiğdem DEMİR
5
Doç. Muna SİLAV

 

 

Fakülte Tanıtım Ekibi
Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Resim
Öğr. Gör. Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ
Heykel
Öğr. Gör. Atanas KARAÇOBAN
Temel Sanat Bilimleri
Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR
Görsel İletişim Tasarımı
Arş. Gör. Dr. Serra ERDEM
Fotoğraf ve Video Bölümü
Arş. Gör. Behnan Giray SELÇUK

 

Erasmus Koordinatörlükleri
Fakülte Koordinatörü 
Doç. Dr. Üyesi. Ali Akın AKYOL
Resim Bölümü Doç. Deniz ONUR ERMAN
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Doç. Dr. Üyesi. Ali Akın AKYOL
Temel Sanat Bilimleri Bölümü Arş. Gör. Dr. Zeliha KAYAHAN
Fotoğraf ve Video Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Merve ŞIVGIN ÖNSOY
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Arş. Gör. Dr. Serra ERDEM
Heykel Bölümü
Arş. Gör. Mert BARLAS

 

Farabi Programı Temsilcileri 
Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Arş. Gör. Dr. Zeynep PEHLİVAN BASKIN
Kültür Varlıklarını Koruma ve  Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR 
Heykel Bölümü
Arş. Gör. Tülay ÖZKUL
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Mehtap BİNGÖL
Fotoğraf ve Video Bölümü
Öğr. Gör. Özlem KAVUKÇU
Resim Bölümü
Arş. Gör. Özüm KOŞAR

 

Mevlana Programı Temsilcileri
Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Naile ÇEVİK
Resim Bölümü
Arş. Gör. Ramazan CAN
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Heykel Bölümü
Arş. Gör. Mert BARLAS
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Mehtap BİNGÖL
Fotoğraf ve Video Bölümü
Öğr. Gör. Barış KONOR
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Arş. Gör. Dr. Berna ÇAĞLAR ERYURT

 

Akts Koordinatörleri
Fakülte Koordinatörü
Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ
Resim Bölümü
Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ
Heykel
Öğr. Gör. Burçin ÜNAL
Temel Sanat Bilimleri
Arş. Gör. Dr. Zeliha KAYAHAN
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Deniz Hepdinç HASGÜLER
Fotoğraf ve Video Bölümü
Öğr. Gör. Barış KONOR
Görsel İletişim Tasarımı
Öğr. Gör. Dilek EVİRGEN

 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Danışma Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Bülent Ecevit SALDERAY
Kariyer Temsilcisi (05/04/2017-E.51228)
Doç. Muna SİLAV

 

Fakülte Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeleri
Unvan
Adı-Soyadı
Prof.
Tansel TÜRKDOĞAN
Prof. Dr.
Bekir ESKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi
Ali Akın AKYOL
Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeleri
Bölüm
Adı-Soyadı
Resim
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
Resim
Prof. Mehmet YILMAZ
Resim
Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Arş. Gör. Berna ÇAĞLAR ERYURT
Heykel
Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ YONUK
Heykel
Doç. Dr. Naile ÇEVİK
Heykel
Öğr. Gör. Burçin ÜNAL
Görsel İletişim Tasarımı
Prof. Çiğdem DEMİR
Görsel İletişim Tasarımı
Doç. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN
Görsel İletişim Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Fotoğraf ve Video
Doç. Kağan OLGUNTÜRK
Fotoğraf ve Video
Öğr. Gör. Barış KONOR
Temel Sanat Bilimleri
Doç. Dr. Bülent SALDERAY
Temel Sanat Bilimleri
Doç. Dr. Mehtap BİNGÖL
Temel Sanat Bilimleri
Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU

 

Eğitim Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hatice TOZUN
Resim Bölümü Prof. Mehmet Yılmaz
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Doç. Muna SİLAV
Temel Sanat Bilimleri Bölümü Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU
Heykel Bölümü Öğr. Gör. Burçin Ünal
Görsel İletişim Tasarımı Arş. Gör. Dr. Serra ERDEM
Fotoğraf ve Video Bölümü Öğr. Gör. Aykut Aydın AYGÜN

 

AHBV Haber Dergisi Bölüm Sorumluları
Bölüm
Adı-Soyadı
Resim
Öğr. Gör. Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ
Resim
Arş. Gör. Ramazan CAN
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Deniz HEPDİNÇ HASGÜLER
Heykel
Doç. Dr. Naile ÇEVİK
Heykel
Arş. Gör. Tülay ÖZKUL
Görsel İletişim Tasarımı
Arş. Gör. Dr. Serra ERDEM
Görsel İletişim Tasarımı
Öğr. Gör. Dilek EVİRGEN
Fotoğraf ve Video
Öğr. Gör. Özlem KAVUKÇU
Temel Sanat Bilimleri
Arş. Gör. Dr. Zeliha KAYAHAN
Temel Sanat Bilimleri
Arş. Gör. Özge ARSLAN

 

Kalite Güvence Ve Derecelendirme Komisyonu
Görevi 
Unvanı, Adı, Soyadı
Sorumlu Dekan / Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN
Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Fakülte Sekreteri
Müslüm GÖKÇEK
Veri Derleme Sorumlusu
Arş. Gör. Tülay ÖZKUL
Resim Bölümü Prof. Mehmet YILMAZ
Fotoğraf ve Video Bölümü Prof. Hakan PEHLİVAN
Temel Sanat Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Bülent SALDERAY
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Heykel Bölümü
Arş. Gör. Tülay ÖZKUL

 

Kültür Ve Sanat Danışma Kurulu
Bölüm
Unvan
Adı ve Soyadı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Doç. Dr.
Ali Akın AKYOL
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Arş. Gör.
Berna ÇAĞLAR ERYURT
Resim Bölümü
Prof.
Mehmet YILMAZ
Resim Bölümü
Öğr. Gör.
H. Esra OSKAY MALİCKİ
Heykel Bölümü
Doç. Dr.
Naile ÇEVİK
Heykel Bölümü
Arş. Gör.
Mert BARLAS
Fotoğraf ve Video Bölümü
Prof. Dr.
Mustafa SEVER
Fotoğraf ve Video Bölümü
Öğr. Gör.
Barış KONOR
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi
Şansal ERDİNÇ
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Arş. Gör. Dr.
Serra ERDEM
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Doç. Dr.
Mehtap BİNGÖL
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Arş Gör. Dr.
Zeliha KAYAHAN